Ombyggnation

48 nya p-platser varav fyra st är laddstolpar för elbilar.

Midroc har beslutat att bygga ett nytt kontorshus vid korsningen Västra Varvsgatan/Stora Varvsgatan.
I slutändan kommer detta leda till att vi kompletterar vår parkering med 48 nya p-platser varav fyra st är laddstolpar för elbilar. Fram tills bygget är klart, kommer de förvara sin maskiner på en del av vår parkering.

Parkeringen är nu driftsatt.

I denna satsning ingår även att byta ut stenytorna framför entrén och bygga nya cykelställ under tak samt mc-platser. Arbetet startar inom kort och beräknas pågå till slutet på den skånska vintern.