5 bra anledningar för barn att träna kampsport

 1. Allsidig träning
  Barn som tränar kampsport använder hela kroppen och tränar motorik, kondition och styrka. Det gör också att träningen blir varierande och rolig
 2. Alla får vara med på sitt sätt
  I kampsport sitter inga barn på bänken – de som vill vara med och tävla får det. Här tävlar alla på sin nivå. Det bidrar också starkt till känslan att alla har ett lika värde.
 3. Sätt mål och nå dem
  Inom de flesta kampsporter använder man sig av olika färger på bältena som visar hur länge man tränat och vilka tekniker man lärt sig. Det gör att barnen kommer att inse sin egen förmåga och se sin egen utveckling. Och för varje bälte kommer de själv att sätta kraven för att nå sitt nästa mål, sitt nästa bälte.
 4. Lära sig samarbete
  Träningen bygger på samarbete med kamraterna och med instruktören. De mesta barnen gör i sin träning gör de tillsammans med andra, och att arbeta tillsammans för att lära sig nya saker är en viktig del av den personliga utvecklingen. Genom samarbete och respekt byggs också starkare relationen mellan barnen och skapar en trevlig sammanhållning.
 5. Lära sig lyssna
  För att kunna bli utvecklas och nå målet med det nästa bältet så måste barnen lyssna. Att lyssna noga på instruktionerna är viktigt och barnen upptäcker snart de positiva effekterna av att “hänga med”.

Sammantaget så bidrar allt detta till att barn lär sig långt mer än slag och sparkar. Barn som tränar kampsport lär sig att tro på sin förmåga, disciplin och att respektera sig själv och andra. Dessa kunskaper tar de med sig när de lämnar träningssalen.


Blogginlägg skrivet av.
Health & Training Academy
Läs blogginlägget på hta.se

Vi som driver gym gruppträning
Kockum Fritid, Health & Training Academy
Västra Varvsgatan 8
211 11 MALMÖ
Tel: 040-30 40 87
E-post: hta@hta.se