Vi har öppet men med anpassning!

Vi har öppet men med anpassning!

På Kockum Fritid har vi öppet som vanligt MEN med anpassning

Vi på Kockum Fritid förhåller oss till Coronaviruset och dess risker som följer av detta. Vi följer noga utvecklingen och förlitar oss på Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer. Vi håller oss dagligen uppdaterade och är redo att sätta in nödvändiga åtgärder om situationen förändras.
Detta kan innebära snabba förändringar, som meddelas på vår hemsida och sociala medier.

Både Folkhälsomyndigheten och Regeringen har lyft fram folkhälsan som en viktig del under pandemin. Folkhälsan måste även framöver prioriteras!
Vi på Kockum Fritid kommer att ha fortsatt öppet, med anpassning för att minska smittspridning av Covid-19. Vår strävan är att den träning som genomförs i anläggningen, ska utföras så säkert som möjligt. Du som enskild individ har ett stort ansvar att själv följa restriktionerna och visa respekt gentemot varandra.

Kockum Fritid är inte en kommunal verksamhet som finansieras av skattemedel.
Vi är en stiftelse med begränsade resurser.

Vi behöver därför dig som kund till oss för att kunna ta vår verksamhet framåt när vi kommit genom denna pandemi, vi är därför beroende av ditt stöd även om du inte just nu kan besöka oss. En kanske mindre summa i månaden för dig men för oss gör den hela skillnaden. Vi vill därför be dig att så långt det är möjligt fortsätta stödja oss i dessa tuffa tider för att inte riskera Stiftelsens fortsatta utveckling.
Vi vill finnas kvar för dig!

Vi på Kockum Fritid har genomfört olika åtgärder som vi tillsammans måste hjälpas åt att upprätthålla, för att minska spridning av covid-19:

  • På våra spinning och RPM klasser kommer vi ha upptill 10 deltagare, övriga gruppträningspass kommer vi att ha upptill 30 deltagare.
  • Längre tid mellan gruppträningspassen, för att undvika trängsel mellan de olika klasserna.
  • Använd handspriten som är utsatt runt om i gymmet och i/utanför salarna.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten vid en av våra 50 olika vaskar, både före och efter träning.
  • Använd vår vaskar för att fylla på din egen vattenflaska och drick aldrig direkt ur kranen.
  • Kom gärna ombytt och undvik att använda våra omklädningsrum och duschar, om möjligt.
  • Använd eget träningsmaterial så som yogamatta och handduk, om möjligt.
  • Tvätta ALLTID noggrant av din maskin/redskap som du använder. Använd sprayflaskorna som vi har i salarna och gymmet och torka av med papper.
  • Stanna ALLTID hemma vid minsta symptom, av sjukdom eller förkylning.

Tillsammans måste vi hjälpas åt att minska risken för smittspridning!

Aktuell information om coronaviruset och dess spridning på Folkhälsomyndighetens webbsida