TRÄNA SÄKERT HOS OSS

Viktig information gällande Coronaviruset!

TRÄNA SÄKERT HOS OSS

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten.

Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av covid-19, och gym, sim- och idrottshallar kan hålla öppet.

Detta gäller även Kockum Fritid och verksamheterna pågår som vanligt MEN vi alla behöver ta vårt ansvar genom att:

  • Stanna hemma från träningen om du är sjuk eller förkyld.
  • Tvätta ALLTID noggrant av din maskin/redskap som du använder. Använd sprayflaskorna som vi har i salarna och gymmet och torka av med papper.
  • Använd eget träningsmaterial så som yogamatta och handduk om möjligt.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten både före och efter träning.
  • Använd egen vattenflaska och drick aldrig direkt ur kranen.
  • Handsprit är utsatt runt om i gymmet och i/utanför salarna.

Tillsammans måste vi hjälpas åt att minska risken för smittspridning!

Just nu får vi många frågor om hur vi på Kockum Fritid förhåller oss till Coronaviruset och risker som följer av detta. Vi följer noga utvecklingen och förlitar oss på Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer. Vi håller oss dagligen uppdaterade och är redo att sätta in nödvändiga åtgärder om situationen förändras.
Detta kan innebära snabba förändringar men kommer att meddela detta på vår hemsida och i sociala medier.

INFORMATION GÄLLANDE SIMHALLEN

Detta gör vi
Desinficerar vårt bassängvatten med klor, som dödar både bakterier och virus*. Vi följer de regler som finns gällande mängden klor i bassängvatten. Den klormängd som finns i våra bassänger dödar bakterier som virus, så även Covid-19.

Detta kan du göra
Som gäst hos oss kan du hjälpa till genom att följa de rekommendationer och regler som Folkhälsomyndigheten beslutar. Tänk även lite extra på din hygien, genom att tvätta hela kroppen och håret med tvål innan du badar.

* Virus
Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler t.ex. i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra miljöer där många människor vistas.

Om du har varit i kontakt med smittade vill vi inte att du besöker Kockum Fritid på minst 14 dagar efter detta.

För mer info:

Aktuell information om coronaviruset och dess spridning på Folkhälsomyndighetens webbsida