Kids och Corona!

Hur vi tänker!

Vi på Kockum Fritid/HTA välkomnar alla friska tränare och elever till träningen. I dessa tider är det extra viktigt att kunna erbjuda barn och ungdomar träning och rörelse. Det förutsätter naturligtvis att vi är måna om varandra och att vi alla respekterar och följer de rekommendationer som finns.

Tillfälliga förhållningsregler och anpassningar vid träning
Förutom att följa de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, kommer här en sammanfattning av våra allmänna förhållningsregler på gymnastik, cheerleading och parkour.

Vid träning inomhus

  • Alla tvättar händerna innan, samt efter träningen. Vi ber eleverna göra detta även med handsprit som används i salen vid start och slut.
  • Antalet platser är begränsat.
  • Egen vattenflaska, dela inte med andra.
  • Vi undviker övningar med kroppskontakt och försöker hålla avstånd (minst en armslängd).
  • Byt gärna om hemma.
  • VIKTIGT! Vid minsta symptom SKA tränare/elever stanna hemma.
  • Vi har anpassat aktiviteterna.
  • Vi har stora salar att röra oss i.
  • Tydlig information i entrén samt i lokalerna.

Stanna hemma om du har symtom
Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt. Detta gäller självklart även våra tränare.