Simhallens förhållningsregler

Alla som befinner sig i simhallen betalar inträde oavsett om man badar eller ej.

Här kan du läsa mer om vår simhallens förhållningsregler i vår simhall
Tänk på att simhallen är en mobilfri zon!

 • Du besöker badet under eget ansvar. Olycksfall, skada, kvarglömda tillhörigheter eller förlust av egendom ansvarar ej Kockum Fritid för.
 • Alla badgäster skall oavsett ålder bära badkläder som täcker könet.
 • Det är tillåtet att bära heltäckande “baddräkt” då av baddräkts material.
 • Duscha och tvätta dig med tvål innan du går i bassängen.
 • Barn under 12 år badar endast med badande vuxet (18 år) sällskap. Barn över 12 år som går ensamma skall vara simkunniga dvs kunna simma 200 meter.
 • Badets personal ansvarar ej för barn som badar själv.
 • Iakttag försiktighet i badet. Läs skyltar och anslag om säkerhet och information som finns uppsatta.
 • Eventuell medföljande till simmande kund/barn/elev ska vara ombytt till badkläder eller shorts & T-shirts. Inga skor är tillåtna i simhallen.
 • Det är inte tillåtet att medföra alkoholhaltiga drycker inom badanläggningen.
 • I simhallen är det endast tillåtet att förtära frukt samt dricka ur medhavd plastflaska.
 • Tillträde förvägras den person som är berusad eller vid tidigare besök stört ordningen eller trevnaden för andra badgäster och personal.
 • Fotografering i badet sker endast enligt överenskommelse med personal.
 • Den som skadar byggnaden eller material inom fastigheten kan göras ersättningsskyldig.
 • Alla påkomna stölder polisanmäls.
 • Mobilförbud gäller.
 • Från 7 års ålder ska inte pojkar med in  i damernas omklädningsrum och flickor in i herrarnas omklädningsrum. Undantag kan göras vid särskilda behov efter dialog mellan medföljande vuxen och simhallens personal.
 • 1 vuxen ansvarar för max 4 barn vid besök i simhallen.