Barn och unga rör sig för lite

Få barn och ungdomar når upp till läkarkårens rekommendationer om fysisk aktivitet. Många lever ett stillasittande liv och ägnar mycket tid framför skärmar. Det gäller i synnerhet flickor och äldre tonåringar.

Detta framkom i en studie genomförd av Centrum för idrottsforskning. Studien omfattade 800 elever i femman, åttan och år 2 på gymnasiet. Eleverna utrustades med en rörelsemätare som mätte deras fysiska aktivitet. Detta gav studien mer pålitliga resultat än tidigare studier som utförts med enkäter.

Resultatet var nedslående. Svenska läkarkåren rekommenderar att unga ska ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande motion. Studien visade att endast 22 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna når upp till den nivån. I genomsnitt var deltagarna stillasittande 9 timmar om dagen. Mycket av den tiden tillbringades framför någon typ av skärm, såsom mobil eller dator.

Flickor rörde sig mindre än pojkar och äldre ungdomar rörde sig mindre än yngre. Det fanns också stora skillnader inom grupperna – vissa unga var mycket aktiva, andra var stillasittande i princip hela tiden. Centrum för idrottsforskning betonar att det är viktigt att nå barn och ungdomar i den mest stillasittande gruppen, men också att detta är en stor utmaning. Ett sätt kan vara att locka dem till annorlunda och mer lättsamma motionsformer, utan krav på tävling och prestation.

Läs mer: Unga rör sig för lite visar unik studie (Centrum för idrottsforskning)


Blogginlägg skrivet av.
Health & Training Academy
Läs blogginlägget på hta.se

Vi som driver gym gruppträning
Kockum Fritid, Health & Training Academy
Västra Varvsgatan 8
211 11 MALMÖ
Tel: 040-30 40 87
E-post: hta@hta.se