Dystra besked om svenskars kondition

En nypublicerad studie visar att svenskars kondition blivit betydligt sämre under de senaste 20 åren.

En grupp forskare på GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) publicerade nyligen en studie som visar hur maximal syreupptagningsförmåga minskat hos Sveriges befolkning sedan 1995. Till sin hjälp hade de data från företagshälsovården från åren 1995 till 2017. 354.277 personer ingick i undersökningen.

Totalt bedömdes 46% av personerna som testades under 2017 ha låg kondition. Motsvarande siffra 1995 var 27%. Störst minskning hittade man i grupperna män, yngre, och personer boende på landsbygden.

Brist på kondition är ett allvarligt folkhälsoproblem. Låg syreupptagningsförmåga ger sämre livskvalitet och är en bidragande faktor till bland annat hjärtsjukdomar, lungcancer och diabetes 2.


Blogginlägg skrivet av.
Health & Training Academy
Läs blogginlägget på hta.se

Vi som driver gym gruppträning
Kockum Fritid, Health & Training Academy
Västra Varvsgatan 8
211 11 MALMÖ
Tel: 040-30 40 87
E-post: hta@hta.se