Endast var femte flicka får tillräckligt med motion

Endast var femte flicka får tillräckligt med motion.

Nästan 80% av alla flickor i åldern 10-17 rör för lite på sig! Det visar en ny, färsk studie som Centrum för idrottsforskning presenterat. Studien är gjord med hjälp av att sätta rörelsemätare på 3000 flickor och pojkar i hela landet. Resultatet har analyserats och det är nedslående siffror som presenteras.

Enligt rekommendationer om fysisk aktivitet, som är antagen av Svenska Läkaresällskapet, bör barn och unga i åldern 6-17 vara fysiskt aktiva minst 60 minuter om dagen för att må bra. Med fysisk aktivitet menas allt från t.ex. vardagsaktiviteter som att cykla till skolan, gå i trappor eller lek på raster och fritid, till aktivt idrottsutövande i skolan eller på fritiden.

Studien visar att pojkar i allmänhet är bättre på att röra sig än flickor, men även bland pojkar är resultaten nedslående. Endast 44% av pojkarna når rekommendationen. För flickorna är siffran så låg som 22%, gymnasietjejer så lite som 14%. Trenden visar att ju äldre barnen blir, desto mindre fysisk aktivitet ägnar de sig åt. I snitt sitter barnen stilla nio timmar om dagen. Istället tillbringar de sin vakna tid framför datorer, surfplattor, mobiler och tv-spel, något som på sikt påverkar hälsan.

Studien presenterades för regeringen den 10 maj.


Blogginlägg skrivet av.
Health & Training Academy
Läs blogginlägget på hta.se

Vi som driver gym gruppträning
Kockum Fritid, Health & Training Academy
Västra Varvsgatan 8
211 11 MALMÖ
Tel: 040-30 40 87
E-post: hta@hta.se