Träning skyddar både hjärta och hjärna!

Fysisk aktivitet är nog det närmaste vi kan komma en medicin mot åldrande. Två nya studier framhåller att träning skyddar mot dålig hjärthälsa och försämrade kognitiva funktioner hos äldre personer.

Träning ger bättre hjärthälsa

En studie som utfördes på Universtity of Bristol visar på att träning har en direkt motverkande effekt på kemiska processer i kroppen som föranleder hjärtproblem. Studien omfattade 1600 personer mellan 60 och 64 år. Alla deltagare utrustades med en pulsmätare under 5 dagar så att forskarna kunde följa hur mycket de rörde på sig. Tester visade att deltagare med hög fysisk aktivitet hade lägre nivåer av kroppsämnen som förknippas med dålig hjärthälsa, till exempel ämnen som är kolesterolbildande.

Forskarna mätte också deltagarnas värden efter 10 minuter av fysisk aktivitet – till exempel trädgårdsarbete eller en promenad – och kunde då påvisa en omedelbar minskning av åtminstone en typ av ämnena. 10 minuters stillasittande hade däremot en negativ effekt.

Träning håller hjärnan i trim

I en annan studie, utförd på Berenson-Allen Center i Boston, undersöktes effekten av fysisk aktivitet på äldre personers olika kognitiva förmågor, såsom tidsplanering och koncentration. Deltagare som ägnade sig åt fysisk aktivitet i minst 40 minuter, tre gånger i veckan, hade en klar fördel gentemot deltagare som tränade mindre eller inte alls. Den första gruppen presterade bättre och kunde tänka snabbare när de ställdes inför olika problem.

Hur mycket träning behövs?

Träna så ofta som möjligt – det är stillasittandet som är boven i dramat. All träning hjälper, även korta pass och pass med låg intensitet. Blanda uthållighetsträning och styrketräning för bästa effekt. American Heart Association rekommenderar 150 minuter av uthållighetsträning och två styrketräningspass i veckan.


Blogginlägg skrivet av.
Health & Training Academy
Läs blogginlägget på hta.se

Vi som driver gym gruppträning
Kockum Fritid, Health & Training Academy
Västra Varvsgatan 8
211 11 MALMÖ
Tel: 040-30 40 87
E-post: hta@hta.se