BODYBALANCE®

Kombinationen av tekniker och rörelser ger dig ett fysiskt träningspass, samt inre balans och harmoni.

BODYBALANCE® är en varsam blandning av yoga, tai chi och pilates som gör dig centrerad och lugn. Med hjälp av fokusering, andning och en serie noga utvalda rörelsekombinationer tränar du funktionell styrka, balans och rörlighet till mjuk musik. Kombinationen av tekniker och rörelser ger dig ett fysiskt träningspass, samt inre balans och harmoni.

Passar för dig som vill:

  • Bli funktionellt starkare.
  • Förbättra rörligheten.
  • Bli lugn och harmonisk.

Försäkring

All träning sker på eget ansvar.
Självklart har vi ansvarsförsäkring men vid ett olycksfall är bäst att vara olycksfallsförsäkrad.

Boka Gruppaktivitet