Om oss

KOCKUM FRITID ÄR EN INOMHUSANLÄGGNING MED ETT BRETT UTBUD AV AKTIVITETER, TRÄNING OCH KONFERENSMÖJLIGHETER.

Med 400 000 besökare varje år har anläggningen ett stort behov av energi. Som tur är har det hänt mycket inom området energiförbrukning sedan Kockum Fritid stod klart i början av sjuttiotalet.

VI VILL VARA ETT FÖREDÖME

Därför har en rad åtgärder och ombyggnationer genomförts som ett led i vår miljösatsning. Kockum Fritid har minskat sin värmeanvändning från 1900 MWh till 800 MWh värme om året!

Här finns:

Värmeväxlare för simbassängerna, effektiva motorer och minimerad användning av ammoniak för isbanans kylningsanläggning, återvinning av värme med bl a värmepump, sandfilter (istället för diatomitfilter) för rening av vattnet, datoriserad styrning för kyl-, värme och ventilationssystem, närvarostyrd belysning med lågenergilampor. Och förbättringsarbetet fortsätter.

BO-01

Vid Bo01-mässan gjordes fasaden mer miljömässigt hållbar med 1200 kvm solfångare. De levererar prima fjärrvärme till Malmö. Dessutom har kringområdet förskönats genom växtlighet, gräsmattor och gott om cykelställ för alla besökare.

SÅ VÄLKOMMEN TILL EN GRÖN, SKÖN OCH MILJÖVÄNLIG FRISKVÅRDSANLÄGGNING.