Cookie and privacy policy

Vad innebär cookie för dig som besökare på kockumfritid.se

Personuppgifter

Alla personuppgifter används för att vi ska kunna ge god service, fullgöra vår del av avtalet, marknadsföra samt i övrigt för att kunna uppfylla de krav som ställs på vår verksamhet.

Du som kund är skyddad av PUL

Personuppgiftslagen, vilket innebär att de personuppgifter du lämnar till oss inte kommer att delas eller spridas till en tredje part. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och används endast till det som framgår på sidan och som du ger ditt godkännande till då du fyller i dina uppgifter som kund hos oss. Därmed kan du alltid känna dig trygg med att lämna de uppgifter som krävs för beställning via webben ska kunna genomföras.

Cookies

En cookie är en textfil som sparas ned till din dator. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Cookies används till att ge en besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies

Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Sådana används bara under den tid du surfar på sidan.

På sidan används också cookies för att vi skall kunna föra statistik över vad som beställs och hur mycket webben används i sin helhet.

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats.

http://www.pts.se

Som medlem har du rätt att från Kockum Fritid få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Medlem kan en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Kockum Fritid, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne.

Brevet skickas till:

Kockum Fritid
Box 5271
200 72 Malmö