AllaGruppträningGymIshallKidsKurser & EventSimhallSporthall / Squash / Badminton

Parkour Daycamp

“Vi vill på ett roligt sätt inspirera ungdomar till att vara mer fysiskt aktiva och skapa en god vana att behålla livet ut”

Gymnastik

Genom lek och rörelse, utvecklar vi barnets sociala och fysiska förmåga. Med inslag av bl a balans och motorik.

Parkour

Träna kroppen till att på ett smidigt sätt forcera hinder i omgivningen med enbart kroppen som hjälpmedel.